POLISHED UP. Design from Poland

Cologne, Prague, Gdynia, Kielce, Stalowa Wola

2014-2015

The Polished Up exhibition is a continuation of a previous curatorial project but focuses on designers the same generation in the context of collaboration with industry. The Polished Up exhibition is a proof of changes that have occurred at the interface between design and industry but during this period one thing has not changed – the nature of the Polish design. Polish designers still appreciate natural materials, flirting with craft and tradition.

The design was implemented together with Agnieszka Jacobson-Cielecka. The exhibition is operated by the Regional Museum in Stalowa Wola.

Wystawa Polished Up. Design from Poland jest kontynuacją projektu Unpolished, który w latach 2009-2013 był z powodzeniem prezentowany w 20 lokalizacjach w Europie i Azji, między innymi w muzeach: MAKK w Kolonii, Designmuseo w Helsinkach, MNAC w Bukareszcie oraz Muzeum Sztuk Użytkowych w Bukareszcie. Wystawa Unpolished skupiała się na postawach projektowych pokolenia, które dorastało w dobie przemian politycznych i transformacji gospodarczej.

Wystawa Polished Up jest kontynuacją poprzedniego projektu kuratorskiego, ale skupia się na projektantach tego samego pokolenia w kontekście współpracy z przemysłem. Wystawa Polished Up jest dowodem zmian jakie nastąpiły na styku projektowania i przemysłu, ale przez ten okres nie zmieniła się jedna rzecz – specyfika polskiego projektowania. Polscy projektanci wciąż doceniają naturalne materiały, flirtują z rzemiosłem i tradycją.

Projekt zrealizowany wspólnie z Agnieszką Jacobson-Cielecką. Operatorem wystawy jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.