UN/FUNCTIONALS

Exhibition in Centre Cultureel Strombeek, Belgium

2012

A collection of eight minimalist objects made of powder coated steel. Structures are so balanced that after filling them up with books or magazines, they become stable, thus changing their function. Using these objects makes them transform from abstract structures into functional furniture.

Kolekcja ośmiu minimalistycznych obiektów wykonanych ze stali malowanej proszkowo. Konstrukcje są tak wyważone, iż po wypełnieniu ich książkami lub czasopismami stabilizują się, zmieniając swoją funkcję. Użycie tych obiektów sprawia, iż z abstrakcyjnych konstrukcji przekształcają się one w funkcjonalne meble.