SUR LE FIL

Series of coffee tables

2013

The SUR LE FIL project received a prestigious Rado Star France award granted in the framework of the Paris Design Week. The design was created for a major exhibition of Gdynia Design Days Festival in 2013, and then it was presented, inter alia, during Dutch Design Week, Paris Design Week and at the Launch Pad exhibition at the Wanted Design Festival in New York.

The design consists of a steel structure and wooden circles. The table top made of walnut has been cut from the bottom in several places, so that it can be placed on the edge of the steel structure. The top’s position on the steel structure can be freely changed, only taking care of their balance towards each other. Based on simple geometric forms, the design can be perceived either as a purely spatial/visual object as well as functional, to be used as a low table.

The design also refers to two earlier designs exploring the issue of balance – the Un/functional and Form designs.

Projekt SUR LE FIL otrzymał prestiżową nagrodę Rado Star France przyznawaną w ramach Paryskiego Tygodnia Dizajnu. Projekt powstał na wystawę główną Festiwalu Gdynia Design Days w 2013 roku, a następnie prezentowany był między innymi na Dutch Design Week, Paris Design Week oraz w ramach wystawy Launch Pad podczas Festiwalu Wanted Design w Nowym Jorku.

Projekt składa się z konstrukcji stalowej i drewnianych okręgów. Blat z drewna orzechowego został nacięty od spodu w kilku miejscach, dzięki którym można go umieszczać na krawędzi stalowej konstrukcji. Pozycję blatu do konstrukcji stalowej można dowolnie zmieniać uważając jedynie na ich równowagę względem siebie. Projekt oparty na prostych, geometrycznych formach można odbierać zarówno jako obiekt czysto przestrzenny/wizualny, jak i funkcjonalny, pełniący funkcję niskiego stolika.

Projekt nawiązuje także do dwóch wcześniejszych projektów eksplorujących temat równowagi – projektu Un/functional oraz Form.