CIRCLE FORM

Nowa Sienna – Chwaliszewo, Poznań, Poland

2014-2018

 

A square design with structural landscaping was created as part of the revitalization of the historic district Chwaliszewo in Poznań, implemented by a Poznań company Nowa Sienna.

The circle made of Corten and Bangkirai natural wood is a central point of the designed square. This is an example of an open form of urban furniture – not exactly defined, leaving various possibilities for use by inhabitants and tourists. The intersection of the circle was necessary to maintain circulation spaces between the buildings and at the same time it plays the traditional function of a municipal bench. In turn, the platform enables lying, organizing picnics – treating this place like a backyard terrace, yet still in the public space.

Projekt skweru wraz z małą architekturą powstał w ramach rewitalizacji historycznej poznańskiej dzielnicy Chwaliszewo, realizowanej przez poznańską firmę Nowa Sienna.

Okrąg wykonany z cortenu i drewna bangkirai jest punktem centralnym zaprojektowanego skweru. Jest to przykład otwartej formy mebla miejskiego – nie do końca określonej, pozostawiającej różne możliwości użytkowania przez samych mieszkańców i turystów. Przecięcie okręgu było niezbędne dla zachowania komunikacji między budynkami, a jednocześnie w tym miejscu pełni ono funkcję tradycyjnej ławki miejskiej. Z kolei platforma umożliwia leżenie, organizowanie pikników – traktowanie tego miejsca jak przydomowego tarasu, ale w przestrzeni publicznej.