CH BENCHES

Zhongshan Garden, Shanghai, China

2010

The collection of sound benches was designed for EXPO 2010 in Shanghai. The benches are built around the main clearing of the biggest park in Shanghai – Zhongsan. A different set of Polish classical music tracks was installed in each bench. The design is also accompanied by a map with all the locations of the benches arranged in the park and a list of individual tracks for each of them.

The benches are made of white Corian and with their form they refer to the modern architecture surrounding the garden. During the day, the sound comes out quietly from the slits in the benches and it stops when the park is closed. Sounds, just like forms of the benches, are very subtle. Minimalist form, combined with quiet classical music, create a coherent whole.

Organizers: EXPO 2010 + NIFC + IAM

Kolekcja dźwiękowych ławek zaprojektowana została na Światową Wystawę EXPO 2010 w Szanghaju. Ławki rozmieszczone zostały wokół głównej polany największego parku w Szanghaju – Zhongsan. W każdej ławce zamontowany został inny zestaw utworów polskiej muzyki poważnej. Projektowi towarzyszyła także mapka z zaznaczonymi wszystkimi lokalizacjami ławek rozmieszczonymi w parku oraz spisem poszczególnych utworów dla każdej z nich.

Ławki powstały z białego corianu, a swoją formą nawiązują do nowoczesnej otaczającej ogród architektury. Za dnia dźwięk wydobywa się cicho ze szczelin w ławkach, ustaje, kiedy park jest zamykany. Dźwięki, podobnie jak formy ławek, są bardzo subtelne. Minimalistyczna forma, w połączeniu z cichą muzyką poważną tworzą spójną całość.

Organizatorzy: EXPO 2010 + NIFC + IAM