BOOKMARK

Collection of tables

2012

A collection of small tables, which simultaneously serve as a small library and a bookmark. A special cut-out allows suspending our book on the page, on which we have just finished reading. The tables are available in two sizes – the smaller one is designed for books, the larger – for magazines and newspapers.

Kolekcja małych stolików, które pełnią jednocześnie funkcję małej biblioteki i zakładki do książki. Specjalne wycięcie pozwala bowiem na zawieszenie książki na stronie, na której akurat zakończyliśmy naszą lekturę. Stoliki występują w dwóch rozmiarach – mniejszy przeznaczony jest dla książek, większy dla magazynów i gazet.