OUT DOOR KINO

CCStrombeek, Grimbergen, Belgium

2012

The design of an outdoor cinema was created for BKSM Strombeek Contemporary Art Center in Belgium. The cinema was attached to the modernist building designed by the famous Belgian architect Walter Steenhoudt.

Movies in the out-door-kino cinema can be viewed over and over again, and not just at a time when the gallery is open. In addition, loud speakers were placed outdoors only, in the building structure. This ensures that exhibitions presented in the gallery are not exposed to sounds coming from all sides, providing comfort for both visitors of the gallery, as well as those watching films.

The out-door-kino cinema is not about just watching movies, breaking the boundary between the “outdoor” and the “indoor”, but also has an integration role for the local community – it may in fact function as a place for meetings and rest for local inhabitants in the form of a covered bench.

The design was created as part of the exhibition presented in two Belgian galleries BKSM Strombeek Cultural Center and Malines Centre for Visual Art.

Curator: Luk Lambrecht

Projekt plenerowego kina powstał dla Centrum Sztuki Współczesnej BKSM Strombeek w Belgii. Kino zostało zamontowane do modernistycznego budynku zaprojektowanego przez wybitnego belgijskiego architekta Waltera Steenhoudta.

Filmy w OUT-DOOR-KINO mogą być wyświetlane na okrągło, a nie tylko w czasie, gdy galeria jest czynna. Dodatkowo głośniki umieszczono tylko na zewnątrz, w konstrukcji obiektu. Dzięki temu ekspozycje prezentowane w galerii nie są narażone na dobiegające zewsząd dźwięki, co zapewnia komfort zarówno zwiedzającym galerię, jak i oglądającym projekcje filmowe.

OUT-DOOR-KINO nie służy tylko oglądaniu filmów, przełamując granicę pomiędzy „zewnętrznym” a „wewnętrznym”, ale także pełni funkcje integracyjne dla lokalnej społeczności – może bowiem funkcjonować jako miejsce spotkań i odpoczynku dla okolicznych mieszkańców w formie zadaszonej ławki.

Projekt powstał w ramach wystawy prezentowanej w dwóch belgijskich galeriach BKSM Strombeek Cultural Center i Malines Centre for Visual Art.

Kurator projektu: Luk Lambrecht