BICYCLE STAND

ING Bank Śląski

2013

The design was developed for Bank Śląski ING and its main office in Warsaw at Plac Unii Lubelskiej.

Then it was used in several ING bank facilities throughout Poland. A simple minimalist form perfectly matched different architectural contexts.

Projekt powstał dla Banku Śląskiego ING i jego głównej warszawskiej siedziby na Placu Unii Lubelskiej. Następnie został wykorzystany w wielu placówkach bankowych ING na terenie całej Polski. Prosta minimalistyczna forma wpisała się idealnie w różne konteksty architektoniczne.