LE MOUVEMENT

Library of the City of Paris, France

2014

The project was created for the Paris Design Days Festival – edition entitled Le Mouvement.

Le Mouvement is a subtle intervention in a specific public space – the courtyard of the Library of the City of Paris is located in the district of Le Marais. The design is based on a circle made of a polished stainless steel placed in the center of the inner courtyard of the Library – a building that before the war was well known to all Parisians as a shop with furniture and mirrors. With this subtle intervention, we can observe the slow movement of clouds, which rarely attracts the attention of inhabitants of big cities. And in addition, reflections appear on the beautiful facades of buildings surrounding the courtyard, which usually are hidden in the shade.

The main objective of this design in relation to the theme of Festival – Le Mouvement – is to draw attention to the slow movement, which takes place continuously over our heads.

Projekt powstał dla Festiwalu Design Days w Paryżu – edycji pod hasłem Le Mouvement

Le Mouvement jest subtelną interwencją w określoną przestrzeń publiczną – dziedzińca Biblioteki Miasta Paryża znajdującego się w dzielnicy Le Marais. Projekt oparty został na okręgu z polerowanej stali nierdzewnej umieszczonym w centralnym miejscu wewnętrznego dziedzińca Biblioteki – budynku, który przed wojną był znanym dla wszystkich Paryżan sklepem z meblami i lustrami. Z tej subtelnej interwencji możemy obserwować powolny ruch chmur, który rzadko przyciąga uwagę mieszkańców wielkich miast. A dodatkowo refleksy świetlne pojawiają się na przepięknych elewacjach budynków otaczających dziedziniec, które zazwyczaj schowane są w cieniu.

Głównym celem tego projektu w nawiązaniu do hasła Festiwalu – Le Mouvement –  jest zwrócenie uwagi na powolny ruch, który odbywa się w sposób ciągły nad naszymi głowami.