UN-POLISHED. Young Design from Poland

Budapest, Brussels, Helsinki, Milan, Toulouse, Seoul

2009 – 2013

The exhibition is an attempt to find a common denominator in Polish design – the thing that connects and bounds the young generation of designers, brought up during or after the political transformation in Poland. It presents the most interesting works and achievements of young architects and designers, mostly prototypes, limited series, and unique objects, which are characteristic thanks to the materials and methods of production and because of the thoughts and ideas they convey. The exhibition shows that Polish design and architecture, drawing on the rich Polish experience and traditions, are unique and therefore attractive and worth discovering.
The success the exhibition enjoys at design festivals across Europe proves that Polish design deserves of its reputation while its creators – thanks to their talent, imagination, experience, unconventional ideas and passion – are in demand on the international art and design markets.

The exhibition has been travelling across Europe and Asia since 2009. It was presented at the most prestigious design festivals and museums of design and applied arts, e. g. Salone del Mobile in Milan, Designer’s Days and Design Week in Paris, Inno Design Tech Expo in Hong Kong, Museum of Applied Arts in Cologne, Museum of Applied Arts in Budapest, Design Museum Helsinki.

The design was implemented together with Agnieszka Jacobson-Cielecka. The exhibition is operated by the Regional Museum in Stalowa Wola.

Wystawa była próbą znalezienia wspólnego mianownika polskiego projektowania – wartości, które łączą projektantów młodego pokolenia, wyrastającego w czasie politycznych i gospodarczych przemian w Polsce. Unpolished to obraz pokolenia zatrzymanego w kadrze, pokazanego przez pryzmat decyzji projektowych, wyborów dotyczących materiału, formy a także sposobu wytwarzania swoich projektów.
Wystawa prezentuje najciekawsze prace i dokonania młodych projektantów i architektów – prototypy, unikaty i limitowane serie. Projekty, które są charakterystyczne przez swoje zakorzenienie, lokalność, ironiczny komentarz. Unpolished pokazuje, że polski design i architektura, czerpiąc z bogatych polskich doświadczeń i tradycji, są zjawiskiem odrębnym, a tym samym atrakcyjnym i wartym poznania.

Wystawa podróżowała po Europie i Azji od 2009 do 2013 roku. Była pokazywana na najbardziej prestiżowych festiwalach designu i w muzeach sztuk użytkowych m. in. Salone del Mobile w Mediolanie, Designer’s Days i Design Week w Paryżu, Inno Design Tech Expo w Hongkongu, w Muzeum Sztuk Użytkowych w Kolonii i Budapeszcie, oraz Muzeum Designu w Helsinkach.
W 2014 roku powstał nowy projekt kuratorski, będący kontynuacją projektu Unpolished pod tytułem Polished Up, prezentujący jak rozwija się polska scena projektowa, poprzez prezentację udanych przykładów współpracy lokalnych producentów z projektantami.

Projekt zrealizowany wspólnie z Agnieszką Jacobson-Cielecką. Operatorem wystawy jest Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.