FH BENCH

Exhibition Feel Home, Grimbergen, Belgium

2010

The Feel Home exhibition curated by Marie Pok and Luk Lambrecht focused on the theme of living. The curators invited both the artists and the designers to participate in the project and develop site-specific designs. The objects were presented both in exhibition spaces, as well as in public spaces – around the gallery.

The FH Bench created for the courtyard of CC Strombeek gallery was made of a wood beam, milled with a floor woodblock pattern, which on the one hand refers strictly to the home space and on the other – fits in the pattern of the stone tiles in the gallery courtyard.

Curators: Marie Pok & Luk Lambrecht

Designers / artists: Ron Arad, Jurgen Bey, Julien Carretero, Jacques Charlier, Jan De Cock, Luc Deleu, Paweł Grobelny, Grzeszykowska & Smaga, Jan Hoet, Donald Judd, Imi Knoebel, Konrad Lueg, Gordon Matta-Clark, Mario Merz, Fien Muller, Karl Philips, Gaetano Pesce, Gerhard Richter, Stev Steenhoudt, Tuur Van Balen, Jan Van Imschoot, Anne-Mie Van Kerckhoven, Franz West, Tony Wu

Wystawa Feel Home pod kuratelą Marie Pok oraz Luka Labrechta skoncentrowana została na tematyce zamieszkiwania. Kuratorzy zaprosili do projektu zarówno artystów jak i projektantów do zrealizowania projektów specjalnie na wystawę (site-specific). Obiekty zostały zaprezentowane zarówno w przestrzeniach wystawienniczych, jak i w przestrzeni publicznej – wokół galerii.

Ławka „FH” stworzona na dziedziniec galerii CCStrombeek powstała z belki drewna, na której wyfrezowany został wzór klepki parkietowej, który z jednej strony nawiązuje stricte do przestrzeni domowej jak i wpisuje się we wzór płytek kamiennych na dziedzińcu galerii.

Kuratorzy wystawy: Marie Pok & Luk Lambrecht

Projektanci / artyści: Ron Arad, Jurgen Bey, Julien Carretero, Jacques Charlier, Jan De Cock, Luc Deleu, Paweł Grobelny, Grzeszykowska & Smaga, Jan Hoet, Donald Judd, Imi Knoebel, Konrad Lueg, Gordon Matta-Clark, Mario Merz, Fien Muller, Karl Philips, Gaetano Pesce, Gerhard Richter, Stev Steenhoudt, Tuur Van Balen, Jan Van Imschoot, Anne-Mie Van Kerckhoven, Franz West, Tony Wu