PLUS-MINUS

Exhibition Just a thing

2010

The design was made for the Just a thing exhibition, which was made up of 10 specially designed objects by selected Polish designers, aimed at promoting the Polish design abroad.

The design consists of two low tables, which can be combined with each other by beveled corners. The form was made of a very simple modular grid cut from aluminum and then connected from the bottom in not visible places.

Projekt został zrealizowany na wystawę Just a thing, na którą złożyło się 10 specjalnie zaprojektowanych obiektów przez wybranych polskich projektantów, mających na celu promocję polskiego dizajnu poza granicami kraju.

Projekt składa się z dwóch niskich stolików, które można zestawiać ze sobą ściętymi narożnikami. Forma powstała z bardzo prostej siatki modularnej wyciętej z aluminium a następnie połączonej od spodu w niewidocznych miejscach.