PLATEFORMES DE TRAVAIL URBAINES

La Défense, Paris

2016-2017

Wooden islands situated in various locations in the La Défense district of Paris were created in order to provide unique working spaces outside of office buildings. The islands were constructed and situated in such a way they create startling views and panoramas – using, on one hand, perspectives of the district and on the other, less obvious places as the artificial pool next to Henri Regnault square.

The platforms give employees in the district an opportunity to work comfortably with their laptop while enjoying the exceptional view made possible by the construction of the platform – a seat with a desktop. The platform also has seating options around it.

The choice of material itself was not random. The natural garapa wood is in itself a reference to a different kind of space, creating a contrast between the stone (the surface of the square) and glass (building facades). Contact with the natural material is another advantage of working outside an office space.

The most important design solution of the “urban work platforms” is the creation of exceptional views and perspectives, made possible by the shape and location of the platforms. Partial suspension over the artificial pool creates a very interesting and surprising perspective for the users of this installation. An uninterrupted view of the water surface as well as distant views, as far as the Arche de Triomphe, allows you to rest your eyes while working on a laptop or a tablet.

Platforms also feature USB plugs to allow for phone and laptop charging. Additionally, incisions were made in the desks to allow for comfortable placement of a tablet, improving the comfort of working on various mobile devices.

The project was completed as part of the “Forme Publique – biennale de creation de mobilier urbain de La Defense” organized by Defacto.

Artistic direction: Valerie Thomas, Jean-Christophe Choblet

Production: Le troisieme pole

Drewniane wyspy usytuowane w różnych miejscach dzielnicy La Defense mają na celu stworzenie wyjątkowych przestrzeni do pracy poza budynkami biurowymi. Wyspy są tak skonstruowane i umiejscowione aby tworzyły zaskakujące widoki i perspektywy – wykorzystując z jednej strony osie widokowe dzielnicy jak i nieoczywiste miejsca takie jak sztuczny basen przy placu Henri Regnault.

Platformy dają pracownikom dzielnicy możliwość komfortowej pracy z laptopem – z nieoczywistym widokiem narzuconym przez konstrukcję platformy – siedziska z blatem. Z drugiej strony platforma umożliwia siadanie dookoła niej.

Także wybór materiału nie jest przypadkowy. Naturalne drewno garapa jest cytatem z innej przestrzeni, kontrastując dzięki temu z kamieniem (powierzchnia placu) i szkłem (elewacje budynków). Kontakt z naturalnym materiałem jest dodatkowym atutem pracy poza przestrzenią biurową.

Najważniejszym rozwiązaniem projektowym „miejskich platform pracy” jest tworzenie nieoczywistych widoków i perspektyw, które narzucone są przez formę i usytuowanie platform. Częściowe zawieszenie platformy nad sztucznym basenem tworzy bardzo ciekawy i zaskakujący widok dla osób korzystających z tych mebli. Bezpośredni widok na taflę wody lub odległe perspektywy, sięgające Łuku Triumfalnego powoduje także odpoczynek dla oczu podczas pracy na komputerze lub tablecie.

Platformy wyposażone są także w gniazdka USB, umożliwiające ładowanie telefonów i laptopów. Dodatkowo w blatach platform wykonane zostały nacięcia, które umożliwiają postawienie tabletu, podnosząc tym samym komfort pracy na różnych urządzeniach mobilnych.

Projekt zrealizowany został w ramach „Forme Publique – biennale de creation de mobilier urbain de La Defense”, zorganizowanym przez DEFACTO.

Dyrekcja artystyczna: Valerie Thomas, Jean-Christophe Choblet

Produkcja: Le troisieme pole